JavaScript设计模式样例七 —— 原型模式

原型模式(Prototype Pattern)

Git地址:https://github.com/skillnull/Design-Mode-Example

JavaScript设计模式样例六 —— 抽象工厂模式

抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)

Git地址:https://github.com/skillnull/Design-Mode-E[……]

JavaScript设计模式样例五 —— 建造者模式

建造者模式(Builder Pattern)

Git地址:https://github.com/skillnull/Design-Mode-Example